60 jaar lid

Jan van Olst, mede oprichter van Vogelvreugd, 40 jaar lid van de vereniging en 60 jaar lid, eerst van de Alg. Ned. Bond van Vogelhouders en sinds 2018 Ned. Bond. Van Vogelliefhebbers.
De versierselen worden hem opgespeld door voorzitter Theo Waanders.

Geplaatst in Jubilea.