Bestuur & vergaderingen

Het bestuur van onze vereniging is als volgt:

Voorzitter:

Theo Waanders, tel. 06-57946052
theowaanders@hotmail.com

Secretaris:

Hermanno Scharenborg, Schaddenweg 20,
7482 RZ Haaksbergen, tel. 06-10219006
hermannoscharenborg@hetnet.nl (tevens ringcommissaris)

Penningmeester:

Jan Lammers, tel. 053-5724735
jan-tinelammers@hotmail.com

Leden:

Harrie Scholten, tel. 06-13804180
harrie.scholten@kpnmail.nl
Tonnie Weernink, tel. 06-13545724

 


Bestuursvergaderingen 2020

 

 

Vergaderschema bestuurvergaderingen Vogelvreugd 2020.

JANUARI                  20                   HERMANNO.

FEBRUARI                17                   JAN.

MAART                     GEEN VERGADERING.

APRIL                        20                   TONNIE.

MEI                            GEEN VERGADERING.

JUNI                           ????               HARRIE         ( EVENTUEEL REGELEN FEESTMIDDAG)

JULI                            GEEN VERGADERING

AUGUSTUS              24                   THEO

SEPTEMBER             21                   HERMANNO

OKTOBER                 19                   JAN

NOVEMBER             23                   TONNIE

DECEMBER              GEEN VERGADERING.

 

JANUARI 2021        19                   HARRIE.Het lidmaatschap

De contributie bedraagt € 22,50 per jaar voor een verenigingslid en als U ook lid wilt worden van de Nederlandse Bond van Vogelhouders dan betaald U € 47,50 per jaar.  U kunt dan ook ringen bestellen voor de te kweken vogels en U ontvangt maandelijks het kleurrijke magazine
"Onze Vogels".


Word ook lid van Vogelvreugd!
Wat kun je verwachten;

  • Elke maand een contactavond met uitwisseling van bondsgewestelijke- en lokale verenigingsinformatie;
  • Uitwisseling van kweekervaringen tijdens kweekpraatje;
  • Persoonlijk advies en hulp bij problemen met vogels, over kweek, huisvesting en voeding;
  • Samen met andere vogelliefhebbers naar (inter)nationale tentoonstellingen;
  • Jaarlijkse feestmiddag voor leden en hun partners;
Ja, ik word lid