Maandag 2 maart bijeenkomst ‘t-Proggiehoes”.

Maandag 2 maart is de maandelijkse bijeenkomst van vogelvreugd in ‘t-Proggiehoes” te Beckum.
Op de agenda zal, naast de gebruikelijke onderwerpen, de voortgang van de gesprekken met de buurt verenigingen “Ons Genoegen” en “Intropika” aan de orde komen. De commissie, bestaande uit ieder 2 vertegenwoordigers van de drie verenigingen is 17 februari voor een eerste gesprek bij elkaar geweest en zijn er al wat taken verdeeld. Daarnaast is voor velen al het kweekseizoen begonnen of staat er aan te komen en het traditionele kweekpraatje zal zeker op de agenda staan.

Geplaatst in Activiteiten.