Bestuur & vergaderingen

Het bestuur van onze vereniging is als volgt:

Voorzitter:

Theo Waanders, tel. 06-57946052
theowaanders@hotmail.com

Secretaris:

Hermanno Scharenborg, Schaddenweg 20,
7482 RZ Haaksbergen, tel. 06-10219006
hermannoscharenborg@hetnet.nl (tevens ringcommissaris)

Penningmeester:

Jan Lammers, tel. 053-5724735
jan-tinelammers@hotmail.com

Leden:

Harrie Scholten, tel. 06-13804180
harrie.scholten@kpnmail.nl
Tonnie Weernink, tel. 06-13545724

 


Bestuursvergadering

bestuursliddatum
Tonnie21-01-2019
Harrie18-02-2019
Theo29-04-2019
Hermanno12-06-2019
Jan19-08-2019
Tonnie23-09-2019
Harrie21-10-2019
Theo18-11-2019

LEDENBIJEENKOMSTEN IN 2019.

locatie `t Proggiehoes te Beckum
Beckumerschoolweg 38
7554 PZ Beckum

DatumOnderwerp
04-02-2019Jaarvergadering
04-03-2019
06-05-2019
01-07-2019zonder agenda
02-09-2019uitgifte advertenties
07-10-2019inname advertenties
28-10-2019inname inschrijfformulier OTT
02-12-2019

Het lidmaatschap

De contributie bedraagt € 20,-- per jaar voor een verenigingslid en als U ook lid wilt worden van de Alg. Ned. Bond van Vogelhouders dan betaald U € 45,-- per jaar.  U kunt dan ook ringen bestellen voor de te kweken vogels en U ontvangt maandelijks het kleurrijke magazine
"Onze Vogels".


Word ook lid van Vogelvreugd!
Wat kun je verwachten;

  • Elke maand een contactavond met uitwisseling van bondsgewestelijke- en lokale verenigingsinformatie;
  • Uitwisseling van kweekervaringen tijdens kweekpraatje;
  • Persoonlijk advies en hulp bij problemen met vogels, over kweek, huisvesting en voeding;
  • Samen met andere vogelliefhebbers naar (inter)nationale tentoonstellingen;
  • Jaarlijkse feestmiddag voor leden en hun partners;
Ja, ik word lid